Технічний регламент

Вперше поняття «технічний регламент» було згадано в російському законодавстві в 1996 році при внесенні змін №2 в ГОСТ Р 1.0-92. Відповідно до даного документа технічний регламент визначався як документ, який встановлює характеристики продукту, послуги, товару або пов’язаних з ним методів і процесів виробництва.

У 2003 році вступив в силу закон «Про технічне регулювання», який передбачає заміну декількох тисяч СанПиН та ГОСТів на профільні технічні регламенти. Технічний регламент – це нормативно-правовий акт, який встановлює обов’язкові для виконання і застосування вимоги до виробленої продукції, зведення будинків, споруд, процесам експлуатації, перевезення, зберігання та іншим об’єктам технічного регулювання, на відміну від технічних умов, ГОСТів, ISO та інших стандартів , які застосовуються добровільно.

Нормами деяких законодавчих актів закріплюються додаткові вимоги до окремих процесам якої продукції. Так, наприклад, правила і норми в галузі промислової безпеки приймаються згідно ФЗ №116 від 21.07.1997 р «Про промислову безпеку». Це свідчить про необхідність виконання не тільки норм технічних регламентів, але вимог зазначених у підзаконних нормативних актах.

Технічним регламентом може бути тільки той документ, який складається відповідно до певної процедури, обумовленої в законодавстві, і має особливу форму. Крім вимог до якості виробництва товару, техрегламент також забезпечує мінімальну хімічну, радіаційну, термічну, біологічну, екологічну та іншого виду безпеку.

Цілями прийняття технічних регламентів виступають:

  • захист здоров’я і життя громадян;
  • захист приватного та державного майна;
  • запобігання введення покупців в оману;
  • охорона життя чи здоров’я флори і фауни і всієї сукупності навколишнього середовища.

Вищеперелічені мети прийняття технічних регламентів є вичерпними, тобто ні для яких інших цілей техрегламенти не розробляються. Дане положення закріплене в ст. 6 глави 2 ФЗ №184.

Всі техрегламенти можна розділити по області поширення на загальні та спеціальні. Викладені в загальних технічних регламентах вимоги обов’язкові для застосування щодо різних видів продукції, процесів її виготовлення, застосування, зберігання, транспортування, продажу та утилізації. У спеціальних технічних регламентах викладені вимоги до технологічних і інших особливостей окремої продукції і всього її життєвого циклу.