Сертифікація ІСО 9001

Офіційний документ, що видається для підтвердження факту відповідності системи управління якістю умовам міжнародних стандартів серії 9000 – це і є сертифікат ISO 9001.

Для оформлення сертифіката ІСО необхідно розуміти, для чого він необхідний і що з себе представляє. В умовах динамічно розвивається в останні роки зовнішнього ринку, сертифікат ISO 9001 є одним з головних умов ефективної роботи. На внутрішньому російському ринку також присутні види робіт, для яких щоб отримати допуск СРО необхідно бути і володарем сертифікату ІСО.

Оформлення сертифіката ІСО 9001 повністю добровільна. Він не дає жодних дозволів. У цьому криється його головна відмінність від всіх інших документів, які видаються органами сертифікації. Даний документ можна назвати не вирішальним, а скоріше підтверджує.

Система менеджменту якості визначає таке управління організацією, яке координує робочий процес всіх її елементів на постійне підвищення рівня якості виробленої продукції або надання послуг. На даний момент в Росії цей стандарт представлений ДСТУ ISO 9001-2011. Якщо компанія має в своєму активі сертифікат ISO 9001, це гарантує їй ринкову капіталізацію, високий рейтинг, інвестиційну привабливість на порядок вище в порівнянні з компаніями, у яких немає даного сертифіката. Сертифікат ІСО навіть може зіграти вирішальну роль при виборі переможця тендера або конкурсу.

Найважливіша особливість сертифікації СМК згідно ДСТУ ISO 9001-2011 полягає в тому, що сертифікації підлягає не сам товар, а виробничий процес його випуску та управління підприємством взагалі. Вся діяльність компанії згідно СМК повинна бути вибудувана так, щоб забезпечувався максимально можливий рівень якості виробленого товару. Контроль над процесом виробництва здійснюється на всіх етапах випуску, що суттєво впливає на кінцевий результат. Завдяки тому, що немає прив’язки до конкретного товару, стандарт ІСО 9001 з легкістю може бути впроваджений і адаптований на будь-якому підприємстві.

Право на видачу сертифікатів по системі ІСО 9001 належить органами сертифікації.

Порядок дій для оформлення сертифіката ІСО:

  1. подача заявки в орган з сертифікації (ОС) для проведення сертифікації системи управління якості
  2. укладення договору на сертифікацію;
  3. аналіз наданих заявником документів;
  4. проведення сертифікаційного аудиту співробітниками ОС;
  5. підведення підсумків аудиту, прийняття рішення про видачу сертифіката або вмотивованої відмови;
  6. протягом періоду дії сертифіката ІСО органом, який видав документ проводиться періодична інспекційна перевірка.

Відповідно до ГОСТ Р ІСО 9001-2011 на даний момент термін видаються сертифікати діють протягом 3 років.

Таким чином, оформляючи сертифікат ІСО, ви не витрачаєте кошти, а ефективно вкладаєте їх у розвиток свого підприємства!

Інвестуйте правильно разом з «Киїевтест»!