Екологічна сертифікація

Екологічна сертифікація, як свідчить сама її назва, покликана забезпечити захист навколишнього середовища в процесі господарської діяльності згідно ст.31 Закону про охорону навколишнього середовища.

В даний час екологічний сертифікат відіграє значиму роль в конкурентоспроможності більшості товарів. При проведенні екологічної сертифікації оцінюється не тільки кінцевий продукт вже готовий до реалізації споживачеві, але і в цілому СЕУ (система екологічного управління) підприємства.

В 1996р. технічний комітет представив закінчений комплекс стандартів ІСО 14000, які поширюються на систему менеджменту екологічними питаннями роботи компанії. Відповідно до цих стандартів, система екологічного управління компанії є однією з частин всього комплексу адміністративного управління підприємством. Основним завданням СЕУ є контроль над екологічними ризиками.

Алгоритм проведення екологічної сертифікації на відповідність ІСО 14001 практично ідентичний отриманню сертифікату СМК по ІСО 9001. Якщо хочете отримати екологічний сертифікат, будьте готові до перевірки:

 • Діяльності спрямованої на поліпшення стану навколишнього середовища, відповідно до вимог ГОСТ Р;
 • Етапів виробничого процесу, в ході яких може бути виявлені продукти, які забруднюють навколишнє середовище або надають на неї шкідливий вплив (збільшення концентрації викидів або безпосередньо сама їх присутність);
 • Продукції також на етапах маркетингу, реалізації, споживання, утилізації, а не тільки виробництва.

Екологічна сертифікація може бути обов’язковою і добровільною. Обов’язкової сертифікації підлягають такі об’єкти, що відповідають за:

 • Охорону навколишнього середовища;
 • Збереження біорізноманіття;
 • Забезпечення екобезпеки.

Завдяки своїй специфіці об’єктів кваліфіковану Екосертифікація іноді проводять виключно спеціалізовані природоохоронні організації або органи місцевого самоврядування та природокористування, екологічні контролюючі органи, і навіть філії Російської академії наук. Але найчастіше Екосертифікація здійснюється в добровільних системах.

В добровільної екосертіфікаціі, як правило, зацікавлені фірми, які:

 • Бажають отримати офіційний висновок про екологічну чистоту і безпеку виробленої продукції;
 • Бажають оформити офіційний документ, який засвідчив би, що їх продукція повністю відповідає вимогам міжнародних стандартів у цій галузі;
 • Хочуть отримати передбачені законодавством пільги при кредитуванні, оподаткуванні, державному екологічному контролі і пр.

Процедура проведення робіт з екологічної сертифікації складається з таких етапів:

 1. Подача заявки про необхідність проведення автор екосертіфікаціі певного об’єкта в компетентний орган;
 2. Прийняття рішення про проведення випробувань після її розгляду;
 3. Вибір лабораторії (центру) для випробувань;
 4. Проведення випробувань або досліджень обраних зразків (або проб);
 5. Аналіз відповідності об’єкта, що перевіряється встановленим в законодавстві вимогам та винесення рішення про можливість або відмову у видачі екосертіфіката;
 6. Повідомлення заявника про результати випробувань і прийняте рішення;
 7. Видача сертифіката і занесення нового об’єкта до Реєстру системи екосертіфікаціі;
 8. Проведення інспекційного контролю за постійністю і незмінністю сертифікаційних характеристик об’єкта та технологічних процесів при його виробництві.