Сертифікат походження

Сертифікат походження – це документ, який виступає свідченням того, що продукція була вироблена в тій чи іншій країні. Даний документ необхідно надавати митним органам країни-імпортера, додивлятися товар і перевіряючим документи на нього.

Такий сертифікат, який засвідчує, що товар був зроблений в конкретній країні, впливає в кінцевому підсумку на розмір мита і визначає, чи поширюються на нього які-небудь пільги з тих чи інших торговим угодам. Приміром, для визнання того, що продукція має російське походження, вона повинна бути виготовлена ​​на 50% більше із сировини російського виробництва. Даний сертифікат у випадку з експортом російського товару за кордон грає роль дозвільного документа, що підтверджує допуск на експорт, а також дає право на отримання при проходженні митного огляду певних податкових пільг.

Види сертифікатів походження

У Росії сертифікат видається Торгово-промисловою палатою РФ, Залежно від країни походження.

Сертифікат походження може оформлятися за різними формами:

  • Для входять до СНД країн (Україна, Вірменія, Азербайджан, Молдова, Узбекистан та ін.) – Це форма СТ-1;
  • Для товарів, що експортуються до країн Євросоюзу (Болгарія, Бельгія, Данія, Німеччина, Великобританія та ін.), Такий сертифікат оформляється за формою «А», також за цією формою оформляється сертифікат для США, Канади, Японії та Туреччини (або це «General form »(загальна форма англійською мовою);
  • Для експортуються в усі інші країни товарів це також форма «General form».

Порядок оформлення сертифіката походження

Щоб отримати сертифікат походження, потрібно звернутися в акредитований на видачу подібних документів сертифікаційний центр, заповнити заяву, митну декларацію, пред’явити ряд документів, такі як свідоцтво про реєстрацію, довідка про процес виготовлення продукції і т.д. Подавати заяву на отримання такого сертифікату повинен експортер, яким може бути як виробник, так і продавець товару.

В заяві на оформлення сертифіката походження, як правило, необхідно вказувати дані експортера, вага і кількість товару, адресу поставки, підприємство-виробник.

Важливо відзначити, що даний сертифікат оформляється на кожну окрему партію товару. Сертифікат оформляється на спеціальному бланку, процедура займає кілька днів.

Звернувшись в центр по сертифікації «Київ Тест», ви зможете оформити сертифікат походження в найкоротші терміни.