Схеми сертифікації продукції

 

Схема сертифікації – це певний алгоритм дій третьої сторони під час оцінки відповідності товарів, систем якості, послуг і персоналу. Питання вибору схеми вирішується в кожному випадку окремо, так як одні схеми дійсні для серійного виробництва, а інші – тільки для конкретної партії товарів. Ця обставина впливає на термін дії дозвільного документа. У Росії в системі сертифікації ГОСТ Р використовуються 16 схем. З них 10 є базовими, і 6 схеми з індексом «а» виступають модифікаціями відповідних базових схем.

Аналогічно системі ГОСТ Р схеми сертифікації передбачені і для підтвердження відповідності за технічними регламентами як на національному рівні в Російській Федерації, так і для Митного союзу. У регламентах ТР ТЗ докладно описані схеми, за якими здійснюється підтвердження відповідності встановленим вимогам.

Схема 1 є найпростішою і обмежена випробуваннями одного зразка, який взятий у випадковому порядку з партії. Застосовується в основному до виробів складної конструкції. Схема 1а увазі ті ж дії і доповнюється перевіркою виробництва.

Схема 2 крім випробувань типового зразка, передбачає інспекційний контроль за вже сертифікованою продукцією. Це передбачає відбір зразків для випробувань на стадії кінцевої реалізації. Розширена схема 2а передбачає також проведення аналізу виробництва на стадії підготовки до видачі сертифіката.

Схема сертифікації 3 відрізняється від схеми 2 тим, що після початкових випробувань та отримання сертифіката, зразок для інспекційного контролю відбирається на складах виробника, тобто перед надходженням у продаж. 3а доповнює схему 3, за аналогією з 1а і 2а, аналізом системи виробництва.

Схеми 4 і 4а повністю повторюють схеми 3 і 3а відповідно у всіх процедурах, і відрізняються лише порядком зразків для інспекційного контролю. Для цієї схеми зразки відбирають і зі складу, і у продавця.

Схема 5 включає не просто аналіз виробництва, а має на увазі сертифікацію або самого виробництва або системи якості. Зразок для випробувань може бути взятий як у продавця, так і у виробника.

Схема 6 передбачає проведення випробувань продукції. Застосовується в тому випадку, якщо у заявника вже є сертифікат СМК. У цьому випадку для отримання дозволу на використання знака відповідності достатньо звернутися в орган сертифікації має акредитацію.

Схема 7 передбачає випробування не типового зразка, а цілої партії продукції.

Сама трудомістка схема 8 увазі випробування абсолютно кожної одиниці виробу, який було виготовлено виробником.

Схеми 9 та 9а базуються на розгляді заяви-декларації. Не передбачають випробувань продукції. Оптимально підходять для невеликих партій товарів. 9а включає аналіз виробництва.

Схеми 10 і 10а повністю повторюють 9 і 9а відповідно в частині розгляду заявок, але при цьому додатково включають випробування зразків продукції.

Схеми 1 по 6, а також 9а і 10а використовують для сертифікації продукції, яка випускається серіями в період дії сертифіката відповідності. Схеми 7-9 актуальні для сертифікації вже виробленої готової партії або одиничного виробу.

При зверненні в наш сертифікаційний центр у Вас не виникне проблем з вибором схеми. Досвідчені фахівці підкажуть, яка схема підійде саме Вам.